Kapatmak İçin ESC'ye Basın

Mikroorganizmalar

Makaleler

Bu bölümde mikroorganizmalara ait bilgileri bulabilirsiniz.

1 61
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Toprak kökenli bir bakteridir. Toksin oluşturur, zehirlenmelere neden olur. Ve ölümle sonuçlanır. Anaerobik (oksijensiz solunum yapan) bir bakteridir. Spor oluşturur. Sporlar sıcaklığa karşı dirençlidir. Yani yüksek sıcaklıklarda bile ölmeyebilir. Çubuk şekillidir. Sporların çoğalması ve gelişmesi için ortam şartları önemlidir. Optimum 30-37 °C’de gelişir. Toksin oluşması…

0 53
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Gıdaların bozulmasında mikroorganizmaların önemli bir yeri vardır. Mikroorganizmalar gıdaya sonradan bulaşabilir ya da gıdada var olabilir. Uygun ortam bulduklarında gelişir ve çoğalırlar. Çoğalan mikroorganizmalar gıdanın tadında, kokusunda, yapısında vs. değişikler meydana getirir. Mikroorganizmaların çoğalmasında gıda maddesinin yapısı ve çevresel faktörler etkilidir. Bugün sizlere bahsetmek istediğim…

0 58
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Bakteriler serisinden Salmonella cinsi bakteri ile devam edelim. Bu bakterinin isminin size tanıdık geldiğine eminim. ‘Özellikleri neymiş, hangi gıdalarda riski fazladır?’ Gelin hep birlikte bakalım. Salmonella bakterisi Enterobacteriaceae familyasına ait bakteri cinsidir. Kısa çubuk şekilli, hareketli, gram negatif, fakültatif anaerobik, peritrik kamçılı bakteridir. Mezofilik karakterlidir….

0 73
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Mikroorganizmaların kaynaklarından, gelişimlerinden ve çoğalmalarından bahsedip de cinslerinden ve türlerinden bahsetmemek olmazdı. Ayrı ayrı yazılarda bakteri, küf ve maya cinslerinden bahsedip özelliklerini yazmayı planlıyorum. Bugün ilk olarak bakterilerden Bacillus cinsi ile başlayalım. Bacillaceae familyasına ait olan bir cins bakteridir Bacillus. Çubuk şeklinde ve aerobiktir. Sporlu…

0 52
1
Gıda Müh. İbrahim LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Önceki yazılarımızda gıdalarda mikrobiyal bozulmanın ne olduğundan ve mikroorganizmaların gıdalara hangi kaynaklardan bulaştığından bahsetmiştik. Konuyla ilgili olan iki yazıya da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. https://www.gidanotlari.com/gidalarda-mikrobiyal-bozulma-nedir/ https://www.gidanotlari.com/gidalara-mikroorganizma-bulasma-kaynaklari/ Bu yazıda bahsetmek istediğim konu ise: gıdaya bulaşmış olan mikroorganizmaların gelişmesini ve çoğalmasını neler etkiler? Mikroorganizma gelişmesini ve çoğalmasını etkileyen…

0 52
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Gıdaların bozulmasında mikroorganizmaların önemli bir rol oynadığını https://www.gidanotlari.com/gidalarda-mikrobiyal-bozulma-nedir/ linkteki yazımızda anlatmıştık. Mikroorganizmaların çeşitli yollarla gıdaya bulaşabileceğinden de https://www.gidanotlari.com/gidalara-mikroorganizma-bulasma-kaynaklari/ bu linkteki yazımızda bahsetmiştik. Peki, mikroorganizma oluşumu ve gelişimi zor olan gıdalar var mıdır? Mikroorganizmalar küçük ve mikroskop ile görülebilen canlılardır. Bakteriler, mayalar, küfler, vb. gibi. Oluşması, gelişmesi ve çoğalması…

3 69
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Küflü meyve sebzeler, gaz oluşmuş konserveler, kokmuş peynirler ve daha nicesi. Mikroorganizmaların varlığında gıdalarda birçok değişimler meydana gelir. Peki değişime neden olan bu mikroorganizmalar gıdaya nereden bulaşır? Gıdaların doğal florasında bulunmayan mikroorganizmalar birçok yerden gıdaya bulaşabilir. Mikroorganizmaların başlıca bulaşma yolları/kaynakları; toprak, su, bitkiler ve bitkisel…

0 70
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Mikrobiyal bozulmalar konusundaki 3. Bölümde tahıl ve tahıl ürünlerinde gözlenen mikrobiyal bozulmalardan bahsetmek istiyorum. Tahıl ve tahıl ürünleri yüksek oranda karbonhidrat ve düşük değerde su aktivitesine sahip oldukları için mikrobiyal gelişme açısından güvenlidirler. Mikroorganizmalar çevresel faktörler dolayısıyla ürüne bulaşabilir. Depolama ve hasat sırasında, kurutma aşamasında…

0 78
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Mikrobiyal bozulmaların ikinci kısmında meyve ve sebzelerdeki bozulmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Genel olarak meyve ve sebzelerin iç dokusunda mikroorganizma bulunmaz. Toprak, su, hava, kullanılan ekipmanlar, taşıma sırasındaki ekipmanlar vb. yerlerden gelen mikroorganizmalar bozulmaya yol açabilir. Meyve ve sebzelerde bulunan kabuk ve mumsu tabaka mikroorganizmaların iç…

3 72
1
Selinay LAÇİNDAĞ
1 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Bir önceki yazıda gıdalarda mikrobiyal bozulmanın ne olduğundan bahsetmiş ve farklı besin gruplarındaki mikrobiyal bozulmaları ayrı ayrı ele alacağımı söylemiştim. İlk olarak et ve et ürünlerindeki mikrobiyal bozulmalardan başlayalım. Mikroorganizmalar kesim bıçaklarından, elbiseden, havadan, çalışanlardan, çeşitli ekipmanlardan kontaminasyon sonucunda ete bulaşabilir. Ayrıca bağırsak mikroflorasındaki mikroorganizmalardan…