Kapatmak İçin ESC'ye Basın

Gıda Analizleri

Makaleler

Bu bölümde analizler, kullanılan cihazlar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

0 23
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Bugün süt analizleri içerisinde yer alan çiğ sütte SH analizi konusundan bahsedeceğim. İlk olarak sütte oluşan asitlik ile ilgili biraz bilgi verip daha sonra analizin nasıl yapıldığını anlatalım. Sütte Asitlik Oluşumu Süt sağılması esnasında asidik bir reaksiyon göstermektedir. Bu asitliğe biz sütün doğal asitliği deriz….

0 39
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Gıdaların dayanıklılığını arttırmak için kullanılan muhafaza yöntemlerinden birisi tuzlama yöntemidir. Bu yöntemin en çok kullanıldığı gıda ürünlerinden birisi de peynirdir. Peynirin tuzlanmasındaki amaç dayanıklılığı arttırmanın yanı sıra tat vermek, yapısını düzeltmek, su oranını ve mikroflorasını ayarlamaktır. Her bir peynir çeşidine göre Türk Gıda Kodeksi’nin belirlemiş…

0 62
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Gıdalarda kuru madde tayini genellikle meyve, sebze, et ve süt ürünleri veya sıvı gıdalarda uygulanan bir analiz yöntemidir. Bu analizin amacı ürünün standartlara uygun olup olmadığını, muhafaza süresini ve ticari değerini belirlemektir. Bu yazımda bahsedeceğim konu peynirde kuru madde analizi. Kısaca kuru madde analizinde uygulanan…

0 78
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Bu yazımda içme sütünde gerçekleşen peroksidaz testi ve testin uygulanmasından bahsedeceğim. İlk olarak süt enzimlerinden biri olan laktoperoksidazın ne olduğundan bahsedelim. Laktoperoksidaz, sütün içerisinde doğal halde bulunan enzimlerden biridir. Süt içerisinde albümin ile bulunur. Çalışma pH’ı optimum 6.8’dir. Hidrojen peroksidi parçalama özelliği vardır. Bu sayede…

0 221
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Fosfataz, çiğ sütte doğal halde bulunan bir enzimdir. Sütte alkali fosfataz ve asit fosfataz olmak üzere iki şekilde yer alır. Bu iki enzim türü farklı pH’larda optimum aktivite gösterir. Bu yazıda ise bahsedeceğim enzim alkali fosfataz enzimidir. Alkali fosfataz sütün pastörize edilmesinden sonra kontrol amaçlı…

0 644
2
Medine KARAAYTU
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Bu yazıda ‘Gıda Analizleri’ kategorisi altında gıdalardaki kül tayini konusundan bahsetmek istiyorum. Organik maddelere yakma işlemini uygulandıktan sonra yanmadan geriye kalan mineral madde miktarına kül denir. Geriye kalan mineral maddeler; sülfatlar, fosfatlar, silikatlar, oksitler ve klorit gibi inorganik kalıntılardır. Kül; suda çözünen kül, asitte çözünmeyen…

0 377
2
Selinay LAÇİNDAĞ
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Gerber yöntemi ile yapılan yağ analizlerine peynirde yağ tayini ile devam etmek istiyorum. Daha önce ‘gerber yöntemi ile sütte yağ tayini nasıl yapılır’ ondan bahsetmiştim. Yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Bu yöntem bütirometrik yöntem ile peynirde yağ analizi ya da Van Gulik Yöntemi olarak da bilinmektedir….

0 525
2
Medine KARAAYTU
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Nem hem mikrobiyolojik hem de kimyasal açıdan gıdalar için oldukça önem taşıyan bir kriterdir. Nem miktarı fazla olduğu zaman; mikroorganizma aktivitesi artar ve tahıllar ile kuru baklagillerde filizlenme, küf, zararlı böcekler ve toksinler oluşabilir. Ayrıca gıdalarda enzimatik olmayan esmerleşme çeşitlerinden biri olan Maillard reaksiyonları meydana…

0 613
2
Medine KARAAYTU
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Toplam kuru madde, su uzaklaştırıldıktan sonra geri kalan katı maddelere verilen addır. Toplam kuru madde, suda çözünen kuru maddeler ve suda çözünmeyen kuru maddeler olmak üzere ikiye ayrılır. Briks veya refraktometre değeri isimleriyle de adlandırılabilen suda çözünen kuru maddeye fruktoz ve glukoz gibi şekerler ile…

0 219
2
Derya ATAALP
2 Ortalama Okuma Süresi (dk)

Enstrümental gıda analizleri, bir gıda örneği ile bir bileşenin derişimi veya cinsiyle orantılı olarak sinyal üreten cihazlar kullanılarak yapılan analizlerdir. Klasik analiz metotlarına göre daha hızlı olması, otomasyona uygunluğu ve çok düşük konsantrasyonlarda bile iyi sonuç göstermesi gıda analizlerinde tercih edilme sebebi olabilmektedir. Enstrümental gıda…