Duyusal analiz, beş duyu organımız olan görme, koklama, tatma, dokunma ve işitme ile gıdaların çeşitli karakteristiklerine tepkilerini oluşturan, analiz eden ve yorumlayan bir disiplin çeşididir. Bu değerlendirmenin gıda endüstrisinde kullanım alanları çeşitlidir. Yeni ürün geliştirme, günlük üretimde kalitenin korunması ve mevcut olan bir ürünün satışını arttırma bu kullanım alanlarından birkaçıdır. Duyusal analiz çeşitli testler yardımıyla yapılır. Kullanılan bu skalalar duyusal özelliklerin şiddetini ve panelistlerin tercih derecesini belirlemek içindir. Duyusal değerlendirmede dikkat edilmesi gereken en önemli özellik ürünü analiz etmek için en uygun test yönteminin belirlenmesidir. Bundan dolayı bu testler amaç ve uygun kullanım şekline dikkat edilerek sınıflandırılmaktadır.

Peki Duyusal Analizde Kullanılan Ölçütler Nelerdir?

Duyusal analizde kullanılan skalalar puanlama skalaları, kategori skalaları, grafik skalalar ve hedonik skalalar olmak üzere dört çeşitten oluşur.

Puanlama Skalaları

Puanlama testi, gıdaların arasındaki kalite farklılıklarını ve bu farklılıkların derecesini saptayan bir test çeşididir. Test kartında puanlanacak kalite karakteristikleri sırasıyla görünüş özellikleri, dokusal özellikler, koku özellikleri ve tat özellikleridir. Bu testte panelistlerin verdiği puanların ortalaması alınır. Bu testler eğitilmiş en az üç kişi olması koşuluyla daha fazla kişi ile de gerçekleştirilebilir.

Kategori Skalaları

Kategori skalası iki çeşitten oluşur. Bunlar bipolar (iki yönlü) ve unipolar ( tek yönlü ) skaladır. İki yönlü skalada, iki farklı gıdanın birbiriyle ilişkili özelliğine ait tanımlamalar yoğun olarak skalanın iki ucunda yer alır. Tek yönlü skalada ise tek bir kalite özelliğinin yoğunluğunun derecelendirilmesi yapılır.

Grafik Skalalar

Grafik skalası, kalite karakteristiklerinin yoğunluklarını “yok” tan “çok kuvvetli” ye doğru artacak şekilde tek bir çizgi üzerinde ifade eden bir test çeşididir.

Hedonik Skalalar

Hedonik skala, daha çok tüketici testlerinde kullanılan ve panelistlerin tercih ve beğenme/beğenmeme durumlarını değerlendiren bir testtir. Bu skalalar sözel, yüz ifadesi ve çizgisel olarak hazırlanabilir. Beşli hedonik skala; çok beğendim, beğendim, orta derecede beğendim, az beğendim ve hiç beğenmedim ölçütlerinden oluşmaktadır.

KAYNAKLAR

  1. Gıdalarda Kullanılan Duyusal Analizler, Öğr. Gör. Dr. Engin Yaralı 21.02.2018
  2. Tomris Altuğ, T, Elmacı, Y. 2011. Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. Sidas Medya Ltd. Şti. İzmir.
  3. Duyusal Analizde Kullanılan Skalalar Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Prof. Dr. Kezban Candoğan

Yazar Hakkında

Medine KARAAYTU

Merhabalar, ben Medine Karaaytu. 1999 Kartal/ İstanbul doğumluyum. Ankara Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Kocaeli’nde yaşıyorum. Kendimi geliştirmeyi, kitap okumayı ve araştırma yapmayı çok severim.İnsanların gıda farkındalığını arttırmak ve daha bilinçli bir toplum hedefi doğrultusunda çalışmalarımı sizinle paylaşmak isterim.

Tüm İçerikleri Görüntüle