Hemen hemen hepimiz sabahları marketlerin/dükkanların kapısının önüne bırakılan ayranlara denk gelmişizdir. Ayranlar o şekilde bırakılmaz dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir durumda soğuk zincir kırılmış olmaktadır. Peki, ne demektir bu soğuk zincir?

Türk Gıda Kodeksi ’ne göre, soğuk zincir gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerinin tamamı olarak ifade edilir.

Mikroorganizmalar belirli sıcaklıklarda üreyip gelişebilmektedir. Her mikroorganizmanın gelişebildiği sıcaklık değerleri farklıdır. Mikroorganizmaların artmasıyla birlikte ürünlerin fiziksel, duyusal ve kimyasal yapılarında değişiklikler meydana gelir. Ve bozulmaya başlaması hızlanır. Bu yüzden gıdaların belirli özelliklerini koruması için uygun sıcaklıklar her aşamada uygulanmalıdır. Taşıma sırasında da bu sıcaklık değerlerine dikkat edilmesi şarttır. Taşımadan sonra da tüketime kadar aynı sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmelidir. Bu şekilde gıdaların uygun sıcaklık şartlarının korunmasına soğuk zincir denir. Özellikle et, süt, balık ve donmuş ürünlerde sıcaklık önemli bir parametredir.

Gıdalar için belirlenmiş olan sıcaklık şartlarının bozulması da soğuk zincirin kırılması anlamına gelir. Soğuk zincirin kırılmış olması gıda güvenliği açısından riskli bir durumdur.